SMQ Vapour

SMQ Vapour - Hvorfor ikke gøre det enkelt?

Vi bestræber os på at finde markedets lækreste produkter til konkurrencedygtige priser.
En god kunde er for os en glad kunde - Derfor opfordrer vi alle kunder til straks at kontakte os, hvis der opleves problemer med en ordre, et produkt eller lignende - Vi er her for at hjælpe dig.

Skulle du have spørgsmål, skal du blot kontakte os.

For at handle på vores webshop, skal du være min. 18 år.
Vi gør opmærksom på, at vores produkter er beregnet som et nydelsesmiddel for voksne.

P.t. sælges og leveres kun varer inden for Danmarks grænser.

DADAFO er den "menige dampers" (forbrugerens) talerør. De kommer løbende med nyheder og nyeste forskningsresultater. Læs mere (HER)
Vi vil gerne opfordre dig som damper, til at blive medlem af DADAFO... det styrker deres "stemme" og er ganske gratis.

 


 

SMQ VAPOUR ALMINDELIGE BETINGELSER FOR WEBSHOP

1. GENERELT
1.1 Disse vilkår og betingelser (“betingelserne”) gælder for bestilling af produkter (“produkterne”) fra SMQ VAPOUR’s webshop eller bestilling på anden måde.
1.2 De betingelser, som gælder for produkter, der udbydes til salg på dette website, er anført nedenfor. Ved at afkrydse feltet “Jeg har læst og accepteret” på bestillingsformularen og indsende bestillingen, accepterer og indvilliger du i at være underlagt betingelserne. Du bekræfter samtidig, at du er fyldt 18 år.
1.3 SMQ VAPOUR forbeholder sig ret til at ændre betingelserne til enhver tid og uden varsel. Sådanne ændringer vil dog ikke gælde for bestillinger, som er indsendt, før de ændrede betingelser er offentliggjort på websitet.
1.4 Det bemærkes at SMQ VAPOUR er hjemmehørende i Danmark, og derfor underlagt dansk lovgivning.
1.5 Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til betingelserne, meddelelser om fortrydelse, ophævelse, returnering eller refundering, kontakt venligst:

SMQ VAPOUR
v/ S. Marquardsen
Irisvej 18 B
8500 Grenaa
Mobil: [+45] 3172 5578
Email: info@smqvapour.dk
CVR-nr. DK-41272023


2. AFGIVELSE AF BESTILLING
2.1 En bestilling kan afgives online ved at udfylde bestillingsformularen på websitet.
2.2 Alle produkter leveres efter tilgængelighed. Vi kontakter dig hurtigst muligt pr. e-mail, eller telefon såfremt de bestilte produkter ikke er tilgængelige.
2.3 Vi tilstræber at opretholde en god kvalitet af de billeder, som offentliggøres på websitet, men vær venligst opmærksom på, at det bestilte produkt kan afvige i farve/design fra det på websitet fremviste.
2.4 Hvis du har oplyst en gyldig e-mailadresse, underretter vi dig så hurtigt som muligt for at bekræfte din bestilling.
2.5 SMQ Vapour videregive ikke personlige oplysninger til tredjepart.
2.6 
General Data Protection Regulation (GDPR) se/læs mere (HER)

3. LEVERING
3.1 SMQ VAPOUR foretager leveringen hurtigst muligt efter at betalingen er indgået og tilgængelig på SMQ VAPOUR’s konto.
3.2 Hvis et produkt ikke er tilgængeligt i den bestilte mængde, underretter vi dig herom, og du kan herefter beslutte, om du ønsker at bestille en sådan mindre mængde eller annullere bestillingen.
3.3 SMQ VAPOUR kan efter eget skøn beslutte at foretage dellevering. Hvis dette sker, påløber der ingen ekstraomkostninger. Der bliver kun opkrævet betaling, som om alt var leveret på en gang.
3.4 Hvis levering ikke er mulig inden for 15 dage, er du berettiget til at annullere bestillingen. Såfremt der er foretaget betaling, vil en sådan betaling blive tilbagebetalt af os hurtigst muligt dog max inden for 14 dage.
3.5. Hvis du modtager en ordre, hvor der evt. mangler et bestilt produkt eller et produkt er mangelfuldt, forbeholder SMQ VAPOUR sig retten til at tilbagebetale dig, enten via den betalings metode du har anvendt, eller ved at kreditere din konto hos SMQ VAPOUR, det sidste dog kun efter aftale. Dette vil fortrinsvis være gældende for produkter med en lav købsværdi, hvor porto udgifter vil stå i misforhold til produktets reelle værdi.
3.6 Ved betaling debiteres beløbet fra din konto, når dine bestilte varer afsendes.

4. PRISER OG LEVERINGSOMKOSTNINGER
4.1 Alle priser bliver opgivet i DKK (Danske Kroner). De priser, der er offentliggjort på websitet er ekskl. leveringsomkostninger.
4.2 Leveringsomkostninger kan variere fra tid til anden og afhængig af leveringsmåde, og disse omkostninger beregnes separat og fremgår af websitet, når du afgiver bestillingen. Den samlede pris, som er anført på bestillingsformularen, udgør det samlede beløb for de bestilte produkter. Såfremt emballage, ændret vægt for det købte eller andre forhold gør at forsendelsesomkostningerne overstiger det beregnede, har SMQ VAPOUR dog krav på at få disse forøgede omkostninger godtgjort.
4.3 Du accepterer at godtgøre SMQ VAPOUR eventuelle ekstra forsendelses- og/eller ekspeditionsomkostninger påløbet som følge af din undladelse af at modtage eller afhente leveringen eller ved forkert/mangelfuld oplyst adresse hvortil det ikke har været muligt for den valgte fragtfører at leverer i overensstemmelse med de aftalte leveringsbetingelser.

5. BETALING
5.1 Du kan betale for produkterne ved hjælp af de betalingsmetoder, som til enhver tid fremgår af websitet.
5.2 SMQ VAPOUR sørger for sikker onlinebetaling ved hjælp af en ekstern leverandør og for at sikre, at du altid har det højeste sikkerhedsniveau, krypteres dine betalingsoplysninger automatisk, når du indtaster dem.
5.3 Ved betaling debiteres beløbet fra din konto, når dine bestilte varer afsendes.

6. FORTRYDELSESRET, REKLAMATIONSRET, BESKADIGEDE OG/ELLER MANGELFULDE PRODUKTER
6.1 Du kan indenfor 14 dage fortryde den indgåede aftale. Fortrydelsesretten gælder dog ikke længere, når du tager det købte i brug (se også pkt. 6.3). Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har fået varen eller den første levering er i hænde. Inden fristens udløb skal du utvetydigt meddele os, at du fortryder købet. Du er ikke forpligtet til at begrunde din fortrydelse over for os. Senest 14 dage efter du har meddelt os, at du fortryder købet skal du tilbagesende eller tilbagegive det modtagne til os. Det er tilstrækkeligt, at du inden fristens udløb har overgivet det modtagne til postvæsenet eller en anden virksomhed, som har påtaget sig forsendelsen til os. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. gemme kvitteringen som bevis for, at du har overgivet varen til postvæsenet mv. med henblik på forsendelse. Medmindre andet er aftalt, skal du selv betale omkostninger (porto/fragt) ved varens tilbagesendelse. Hvis vi har leveret en erstatningsvare, fordi den pågældende vare som helhed ikke kunne leveres, påhviler omkostningerne ved tilbagesendelse dog os.
6.2 Såfremt der er foretaget betaling, tilbagebetaler vi denne straks og senest inden for 14 dage fra vores modtagelse af det returnerede produkt. Vi tilbagebetaler dog kun det modtagne beløb og ikke dine leveringsomkostninger i forbindelse med returnering af produktet til os.
6.3 Anvendelsesmåden af vores produkter medfører, at de fleste af psykologiske og hygiejniske årsager ikke vil købe brugt udstyr. Da brugt udstyr derfor oftest er usælgeligt mister du retten til at fortryde aftalen og modtage hel eller delvis tilbagebetaling, såfremt du ikke er i stand til at returnere produktet i samme stand og mængde, som da du modtog det, således at produktet ikke kan sælges som nyt til en anden køber. Dette gælder ikke, såfremt produktets stand er blevet forringet som følge af (a) de handlinger, der har været nødvendige for at kontrollere produktet, eller (b) omstændigheder, som ikke kan tilskrives dig. Under alle omstændigheder anbefaler vi til enhver tid, at du tager behørige og rimelige skridt til at opretholde produktets stand og at du sørger for, at produktet returneres sikkert til os. Udover retten til at fortryde bestillingen har du også visse beføjelser, såfremt produktet er beskadiget eller mangelfuldt. Se også nedenfor under pkt. 7.4
6.4 Reklamationer vedrørende mangler ved produktet skal meddeles inden for rimelig tid efter at du har opdaget manglen. Vi anbefaler, at du sender din reklamation skriftligt til SMQ VAPOUR på den e-mail, der er anført under punkt 1.5. Da væskebeholdere (cartomizere, clearomizere etc) er særlig følsomme overfor brugerens egen anvendelse gives der kun 24 timers reklamationsret på disse. De skal derfor testes ved modtagelse for at sikre funktionen. På Batterier E-cigaretter er reklamationsretten på 3 måneders da det er sliddele.
6.5 Såfremt reklamationen er berettiget, kan du anmode om (a) afhjælpning af manglen, eller (b) levering af en erstatningsvare, såfremt dette er muligt og ikke vil påføre sælger uforholdsmæssige omkostninger.
6.6 Såfremt vi ikke kan afhjælpe manglen ved produktet eller levere en erstatningsvare eller såfremt sådan omlevering ikke lykkes, kan du efter eget valg vælge at annullere bestillingen eller anmode om prisnedslag.

7. ANVENDELSE
7.1 SMQ VAPOUR påtager sig ikke noget ansvar for krav fremsat som følge af (a) ikke-tilsigtet anvendelse eller håndtering af produktet, (b) anvendelse i kombination med tilbehør, som produktet ikke er beregnet til. Køber er gjort opmærksom på at selv mindre fejl ved håndteringen af produkterne, kan ødelægge disse eller varigt nedsætte deres nytteværdi, og at sælger er ikke ansvarlig herfor. Bemærk venligst, at anvendelse, der ikke foretages på behørig vis, kan medføre risiko for dig. 
7.2 Køber er bekendt med at væsker købt hos SMQ VAPOUR ikke er beregnet til indtagelse, og at dette kan være alvorligt sundhedsskadeligt. Køber skal derfor opbevare købte væsker utilgængelige for børn og husdyr, og i det hele for personer, der ikke kender deres rette anvendelse. Sælger bærer ikke noget ansvar for forkert anvendelse af væskerne.
7.3 Køber er gjort opmærksom på at elektriske komponenter herunder batterier, og de der er købt hos SMQ VAPOUR kan blive overophedede ved tilslutning til strømforsyning, og derfor forårsage stærk varme udvikling og brand. Ved tilslutning til strømforsyning må de derfor ikke må forlades uden opsyn eller placeres tæt på brandbare effekter, og køber bærer selv ansvaret for skader, som måtte opstå i denne forbindelse.
7.4 Køber er bekendt med, at mange af de af SMQ VAPOUR solgte produkter ikke har langvarig holdbarhed, og at de forringes/mister deres funktionalitet ved brug, og derfor skal udskiftes. Ved kyndig og omhyggelig behandling kan deres levetid forlænges betragteligt, men uøvede brugere accepterer en hyppigere udskiftning, som sælger ikke er ansvarlig for. Bemærk at elektroniske cigaretter typisk har en begrænset levetid, og er sliddele der derfor ikke er omfattet af den normale reklamationsret på 2 år. (som f.eks dæk og gummistøvler) Reklamationsretten på selve ecigaretten (batteriet) er 3 måneder. Batterier, atomizere og cartridges vil blive nedbrudt ved brug og der må påregnes udskiftning af sliddele. Test altid væskebeholder med forbrænderdel (clearomizere, cartomizerer etc) ved modtagelsen, da der kun gives
reklamationsret på disse i 24 timer efter modtagelse. SMQ VAPOUR informerer om at væsker kan angribe væskebeholdere (atomizere, clearomizere ol) giver ingen reklamationsret på evt nedbrud eller angreb af disse, hvor forbrugeren selv har påfyldt den pågældende væske.
Det gælder også selvom det er væsker anskaffet fra SMQ VAPOUR Ligesom SMQ VAPOUR ikke er ansvarlig for evt. spildt væske i forbindelse med dette brug.

8. FORCE MAJEURE
SMQ VAPOUR er ikke ansvarlig for fejl eller forsinkelse i udførelse af ordren, hvis og i det omfang sådan fejl eller forsinkelse direkte eller indirekte skyldes omstændigheder, som er uden for SMQ VAPOUR rimelige kontrol og ikke kunne være undgået ved at tage rimelige forholdsregler. 

SMQ Vapour  - Irisvej 18 B - 8500 Grenaa -  Mobil [+45] 3172 5578  -  CVR 41272023
Webshop fra e-hjemmeside.dk
www.smqvapour.dk
Du skal være mindst 18 år for at købe på vores hjemmeside.
Bekræft venligst din alder